Eerste blad    Vorig blad    Blad 22 van 160 bladen Volgend blad    Laatste blad

969 Buitengewone intekening huwelijk **
 

Afschrift uit extra-ordinairis intekenregister te Amsterdam anno 1634.

Toegegeven dat het buitengewoon slecht leesbaar is.
Maar volgens mij staat er het volgende:
Den 10 resp. 15 of 25 juny 1634 compareerd, voor Commissarissen Outgert Pietersz Spiegel en Luycas Jacobsz Rotgans, Rembrant Harmensz van Rijn van Leyd of Luyck, out 26 jaers.
Jan of Den Moulsz sou zijn gebracht bij Henk boven opde Brestraet wiens moule tot voor Antony de Schuiler.
E.e.a. in de kantlijn is kennelijk uit een notaris acte overgenomen.
en verder:
Saskia Uijlenburgh van Lewerdy woond Vrieslands Annen Kerk voor welck persoon wert gecompareert Jan Cornelis priest, als nes van de voors Saskia kennismaak voort Derde gebodt voor de bruids wettelijcke schuldbrief van voors Saskia.
Ondertekening: Rembrandt Harmsz van Rijn.
In publicaties in de 19 eeuw heeft men in het bovenstaande gemeend te moeten lezen dat Rembrants moeder sal consenteren in dezen huwelijck, i.p.v. wiens moule tot Antony de Schuiler.
En in de kantlijn zou staan: Des moeders is goet mede gebrocht, blijkende bij acte Notarieel.
Maar er was kennelijk iets gaande met het vaststellen van de identiteit van Rembrandt, nodig voor zijn aanstaande huwelijk.

Bevestiging van het huwelijk in Sint Annaparochie te Friesland.

 
Relatie 1634 met Selectie diversen Rembrandt *** (zie 1113)
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 22 van 160 bladen Volgend blad    Laatste blad