Eerste blad    Vorig blad    Blad 18 van 160 bladen Volgend blad    Laatste blad

981 Galerie Amsterdam **
 

Pand links het latere Rembrandthuis heeft hier nog dubbele bewoning.

Een huys en erve aen de Suytzyde van de St Breestraat, wesende het tweede huys buytenwaarts van de Toonissluys.
Rembrandt kocht het voor dertienduizend gulden, 1200 gulden contant en de rest in termijnen binnen de zeven jaar.
Zo te zien betreft het hier een bezoek van Leopold Willem van Habsburg, zijn hond, zijn koets, lijfwacht, hofschilder en met Hendrikje Stoffels of Geertje Dirks in de deuropening.
Dat dit een probleem was blijkt wel uit de volgende versies.
Mogelijk moest Cornelis Springer er in de 19 eeuw iets aan doen.
Maar de zoon van de keizer is overeind gebleven.
Rembrandthuis ca 2010, Jodenbreestraat 4, Amsterdam.

 
Relatie (1) 1639 met Selectie diversen Rembrandt *** (zie 1113)
Relatie (2) 1639 met Leopold Willem van HABSBURG (zie 359)
Relatie (3) 1639 met David (de Jonge) Davidsz. TENIERS (Taisniers) (zie 748)
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 18 van 160 bladen Volgend blad    Laatste blad